• Cenník + Katalóg

CENNÍK & KATALÓG

CENNÍK

PDf. na stiahnutie:

kliknite sem: ► Predajný cenník č.8 O+F A-Line platný od 1.2.2020

 

KATALÓG

PDf. na stiahnutie:

kliknite sem: ► Katalóg O+F A-Line 2018-2019

 

elektronický katalóg (prelistovanie):

kliknite sem: ► Elektronický katalóg O+F A-Line 2018-2019

 

Vyhradzujeme si právo k zmene údajov o technických parametroch, pokiaľ tieto výrobca priebežne zapracoval do svojich produktov. Rovnako tak prípadné ostatné chyby a zmeny v ponuke produktov vyhradené. 

V prípade záujmu o presné aktuálne informácie k jednotlivým produktom nás kontaktujte.

 

PDf. na stiahnutie:

kliknite sem: ► Cenník recyklačných poplatkov v zmysle Zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z. platný od 1.7.2017

Od 1.1.2016 je dovozca elektro zariadení a spotrebičov povinný uvádzať vo fakturácii recyklačný poplatok viditeľne ako samostatnú položku.