• Plazmová technológia

PLAZMOVÁ TECHNOLÓGIA

Nový spôsob čistenia vzduchu pomocou plazmy

Čo je to plazmová technológia v digestore značky O+F A-Line?
Štandardné digestory ako ich poznáme, sú stroje pre úpravu vzduchu v priestoroch kuchyne, resp. kuchyne a s kuchyňou spojeného priestoru. Digestory s plazmovou technológiou pracujú ako „čistička“ (táto technológia je do dnes používaná v kozmických lodiach a vesmírnych staniciach), teda vzduch prefiltrovaný cez plazmový filter nie je len upravený, ale je vyčistený a vlhkosť  z varenia je značne znížená.

Ako to funguje?
Pokiaľ, používate klasický digestor, máte možnosť odsávať buď: 

DO EXTERIÉRU
- teda vzduch, ktorý odsávate obsahuje štyri veličiny:
1. tuky a 2. vlhkosť (filtrujú sa cez tukový filter), 3. nečistoty ako sú:  baktérie, vírusy, spóry, plesne a roztoče, ako aj 4. molekuly pachov a vôní, ktoré sú vo Vašom interiéri. Tieto veličiny „odchádzajú“ odpadovým potrubím von z interiéru.

alebo

DO INTERIÉRU (odsávanie na recirkulačný režim s použitím uhlíkových filtrov)
- ak, používate digestor v režime interiérového odsávania s použitím uhlíkových filtrov, účinnosť odsávača pár je veľmi limitovaná a funguje to nasledovne:  

Tiež hovorme o štyroch veličinách ako v predchádzajúcom prípade, avšak, všetko to, čo pri odsávaní do exteriéru „odišlo“ odpadovým potrubím von, sa Vám v tomto prípade (okrem 1. tukov, 2. čiastočne vlhkosti a 4. molekúl pachov a vôní) vracia späť do interiéru. To znamená, že spätný vzduch je len upravený cez tukové a uhlíkové filtre. Tukové filtre zachytávajú len tuky (z časti vlhkosť) a molekuly pachov, resp. vôní, čiastočne zachytáva uhlíkový (karbónový) filter. Pri tomto spôsobe sa prúdením vzduchu rozvírené baktérie, vírusy, plesne a roztoče vracajú späť do interiéru. Avšak, pri plazmovom filtrovaní sa všetkých týchto škodlivín zbavíte ako je nižšie vysvetlené.
 

ODSÁVANIE VZDUCHU DO INTERIÉRU S VYUŽITÍM PLAZMY

PLAZMOVÁ TECHNOLÓGIA VYČISTÍ VZDUCH KOMPLETNE a to v troch fázach účinku:

•  Vysoko účinná aerosólová separácia  filtrácie tukov.  Filtrácia tukov a sušenie výparov z varenia. 

•  Doplnenie energie oživením plazmovej formy hmoty pomocou elektrického bariérového výboja. Vysoké napätie 1,5kV, pri max. 20 Wattoch príkonu. Elektrický výboj cez systém transformátora. Zápach a vôňa molekúl, rovnako ako celý reťazec molekúl, sa rozpadnú a zoxidujú plazmovou chemickou reakciou pridaním kyslíka a hydroxylu. Plazmový reaktor pridaním energie oživí plazmovú formu hmoty cez elektrický bariérový proces výboja. Silový zdroj vysokého napätia – transformátor je riadený samostatným relé ovládača na digestore: Napájanie len vtedy, ak je motor digestora v prevádzke. Príkon len 15W.   

•  Molekuly reťazca zápachov a vôní, ktoré neboli zachytené v 2. fáze, budú absorbované aktívnym uhlíkovým filtrom, kde budú všetky prvky úplne zoxidované. Drevené uhlie (karbón) pôsobí ako katalyzátor reaktívne, regeneruje ozón na kyslík. Teda plazmový účinok vyvoláva tiež regeneračnú reakciu dreveného uhlia (karbónu), čím vedie k podstatne dlhšej životnosti uhlíkového filtra, ktorý je obalom plazmovej bariéry  (časový horizont  pre prvú výmenu je až 5 rokov!!!)

Zhrnutie v skratke: pri použití plazmového filtra napriek tomu, že prefiltrovaný a vyčistený vzduch v plazmovej bariére zostáva a je „odfukovaný“ späť do interiéru, spracovávate a čistíte všetky vyššie spomenuté veličiny.
 

Je možné digestory značky O+F A-Line použiť aj v štandardnom režime odsávania do exteriéru?
Áno, digestory značky O+F A-Line je možné používať aj štandardne s odsávaním do exteriéru bez jednotky plazmovej technológie, resp. na uhlíkové filtre pre recirkulačný režim v interiéri, je ale možné priobjednať plazmovú jednotku a vzduch plnohodnotne čistiť a vracať späť do interiéru.

Kde je možné digestor s plazmovou technológiou použiť, resp. jeho využitie pre domácnosť?
Ideálne pre nízkoenergetické, alebo pasívne domy, resp. pre interiéry vybavené rekuperáciou, kde dodávatelia rekuperačných systémov požadujú odsávanie pár z kuchyne spôsobom interiérového odsávania (bez pripojenia odpadového potrubia vzduchu do exteriéru). Rovnako tak, pre všetky interiéry, kde z akéhokoľvek dôvodu nie je možné digestor pripojiť na exteriérový odťah. Plazmová technológia v porovnaní s digestormi len na uhlíkové filtre zásadne iným spôsobom čistí a zachytáva výpary z varenia. Baktérie, vírusy, spóry a plesne budú zničené.

Plazmová technológia čistenia vzduchu v digestoroch