• Interiérová plazmová čistička vzduchu

INTERIÉROVÁ PLAZMOVÁ ČISTIČKA VZDUCHU

do domácností aj do zdravotníckych zariadení

model: AirFlairLivin’ 4 D 800 od značky O+F

Plazmová čistička vzduchu AirFlairLivin '4 D 800 (obrázok č. 1) je určená na čistenie a starostlivosť o ovzdušie v každodennom nepriemyselnom, krytom a suchom prostredí s teplotou interiéru medzi 5 a 35 ° C na účely zdravotnej starostlivosti. Ide o samostatný spotrebič, ktorý potrebuje iba pripojenie do elektrickej siete. Vďaka 4 kolieskam je mobilná a ľahko presúvateľná. Čistička vzduchu je vhodná na domáce použite.

Plazmová čistička vzduchu AirFlairLivin '4D 800 je kvalitný nemecký výrobok, ktorý je od dátumu zakúpenia pokrytý 5-ročnou zárukou. Vnútorné časti čističky sú vyrobené iba z nehrdzavejúcej ocele. Výraznou výhodou nereze je, že povrch je antibakteriálny.

Čistička vzduchu je obzvlášť vhodná:
do domácností
do kancelárií
do otvorených pracovných priestorov open-space
do čakární
pre zdravotnícke zariadenia

pre jednotky intenzívnej starostlivosti
na operačné sály
do ambulancií
 


ČISTENIE VZDUCHU S ČISTIČKOU AIRFLAIRLIVIN '4D 800

Priemerný človek skonzumuje asi 35 000 kg potravy, vypije 70 000 kg vody a nainhaluje 350 000 kg vzduchu počas celého života. Žiadny iný výživový prvok nie je tak dôležitý pre život človeka ako práve vzduch. Čistička AirFlairLivin '4 D 800 sa stará o váš najdôležitejší nutričný prvok tak, ako žiadny interiérový čistič s dnešnou najpokročilejšou technológiou - procesom 4 D filtra. Celý proces čistenia vzduchu je podrobne znázornený na farebnom obrázku č.2 vpravo.

V tomto procese sa vzduch prečistí v 4 D filtračnom systéme, pomocou 4 rôznych typov filtrov (obrázok č.3):

1. Prvý - časticový filter slúži na zachytenie väčších častíc zo vzduchu:
PFG 2725 (žltá farba / D1 na obrázku č.3)

2. Druhý - plazmový filter slúži na zničenie všetkých nežiaducich a choroboplodných súčastí ovzdušia:
plazma (ružová farba / D2 na obrázku č.3)

3. Tretí - HEPA filter slúži na zachytenie všetkých mŕtvych častí z plazmové filtra:
HEF 3525 (biela farba / D3 na obrázku č.3)

4. Štvrtý - uhlíkový filter slúži na zničenie pachov zo vzduchu:
KF 3524 (šedá farba / D4 na obrázku č.3)

Šípky (modré a zelené v schéme) ukazujú smer prúdenia vzduchu cez čističku.

D1 / Časticové filtre (2 ks v čističke) (obrázok. č 4)
Filtre na vstupe do čističky vzduchu pomáhajú čistiť vzduch od väčších častíc ako od veľkého prachu, chĺpkov, vlasov, atď. Filtre môžu byť nasvietené tak (žltá), aby priťahovali hmyz, ktorý vletí do filtra častíc pri prevádzke zariadenia. Hmyz sa už nemôže dostať von a po chvíli vyschne. Počiatočné vstupné filtre zachytávajú väčšie častice a chráni ďalší filter: HEPA filter pred tým, aby bol zahltený veľkými časticami. Umývateľné a meniteľné filtre.

D2 / Plazmový filter (1 ks)
Plazmový filter je špičkový prvok, ktorý robí hlavný rozdiel medzi všetkými bežnými čističkami vzduchu na trhu. Silné vypúšťanie elektrickej energie pri veľmi nízkych zosilňovačoch zapaľuje plazmové pole. Energetický vplyv na prenikanie plynov a častíc cez plazmu je významný: plyny sú oxidované a zápach zmizne. Zárodky mikróbov, peľ a baktérie sú usmrtené a už nemôžu ovplyvňovať ľudské zdravie. Najmenšie častice sa nazhromaždia do väčšej veľkosti, čím sa stanú pre HEPA filter oveľa jednoduchšie na zachytenie, zachytia sa teda aj najmenšie vdychovateľné častice z priemyselného spaľovania a iných zdrojov.

D3 / HEPA filtre (2 ks v čističke) (obrázok. č 4)
Zvrásnené filtre HEPA s plochou 3,2 m² zadržiavajú menšie dýchateľné častice, ktoré by mohli ovplyvniť vaše zdravie a dostať sa do vašich pľúc. Kvôli energetickému vplyvu plazmy z predchádzajúceho plazmového filtra je vo filtri HEPA len mŕtvy materiál (peľ, mikróby, baktérie). V HEPA filtroch by bez vplyvu plazmy ostávali zárodky baktérií nažive, množili by sa a cez filter na výstupe zo zariadenia by sa opäť šírili do ovzdušia. Životnosť filtra HEPA môže byť meraná bežným meraním doby chodu, ale doba použitia má málo spoločného s úrovňou saturácie. Meňte HEPA filtre pravidelne, aspoň raz za rok, alebo častejšie, ak je to potrebné, podľa individuálnej situácie jednotlivých miestností. Filtre HEPA sa nedajú vyčistiť, ale musia byť vymenené, napr. v zdravotníckom zariadení v závislosti od nasýtenia filtra. Meniteľné filtre.

D 4 / Uhlíkové filtre (2 ks v čističke) (obrázok. č 4)
Uhlíkový filter je zodpovedný za čerstvú vôňu vzduchu, ktorý vychádza zo systému čističky vzduchu. Ozón a zvyšné plyny sú tu zachytené. Uhlíkové filtre nie je možné čistiť, ale musia byť vymenené aspoň raz za rok. Meniteľné filtre.


CHARAKTERISTIKA ČISTENIA VZDUCHU (obrázok č. 2)

Všeobecne platí, že rôzne zápachy sú zložené z viacerých druhov pachov a môžu byť zmesou stoviek rozličných zložiek. Pravdepodobne sú rôzne pachy zložené z tisícov potenciálnych kombinácií zložiek, z ktorých nie je možné testovať všetky možné zmesi. Čistička vzduchu od O+F A-Line AirFlairLivin '4D 800 bola úspešne testovaná v rôznych oblastiach druhov pachov.

Bežné zápachy, ktoré sú typické pre zdravotnícke prostredie môžu byť podstatne znížené, rovnako tak aj pachy z inkontinencie

​Tento proces je sprevádzaný aj výrazným znížením tvorby rôznych zárodkov baktérií a vírusov, spór plesní a ďalších nežiaducich častíc zo všetkých možných zdrojov a dýchateľných častíc vo vzduchu v interiéri, preto sa toto zariadenie kvalifikuje aj ako čistička vzduchu na účely zdravotnej starostlivosti. Nasledujúca tabuľka vpravo (obrázok č. 5) poskytuje hrubý prehľad o odstraňovaní zápachu a výparov.


TEMPO / ROZSAH VÝMENY VZDUCHU

Čistička vzduchu AirFlairLivin '4 D 800 môže byť účinná len vtedy, ak je vyčistený určitý podiel objemu miestnosti. Vo všeobecnosti platí, že kvalita vzduchu v miestnosti sa zlepšuje vtedy, ak je obsah miestnosti čistený najmenej dvakrát za hodinu. Vyšší obsah pachov môže spôsobiť potrebu väčšej výmeny rozsahu vzduchu. Kapacita zariadenia AirFlairLivin '4D 800 je obmedzená veľkosťou miestnosti. Nábytok, klimatizácia, otvorené dvere a okná môžu mať vplyv na výsledok a účinnosť procesu čistenia vzduchu. Výmenné tempo (podiel) vzduchu sa vypočíta tak ako to vidíte zobrazené na obrázku č.6.

Čistička vzduchu AirFlairLivin '4 D 800 má celkovú výfukovú kapacitu 800 m³ / h, ktorú môžete ovládať v 4 krokoch:
1.stupeň: 200 m³/h
2.stupeň: 400 m³/h
3.stupeň: 600 m³/h
4.stupeň: 800 m³/h.

Reálny príklad výpočtu tempa výmeny vzduchu nájde aj na obrázku č.6 vpravo:

• miestnosť, v ktorej chceme čistiť vzduch: 4 m x 4 m x 2,5 m strop = 40 m³ (objem miestnosti)
• čistička je spustená na prvom stupni prevádzky pri rýchlosti 200 m³ / h

200 m³ / h :  40 m³ = 5 výmen vzduchu / za hodinu
 
Motor čističky AirFlairLivin '4 D 800 je vyrobený tak, aby zodpovedal bežnej miestnosti na 1. stupni alebo 2. stupni prevádzky.
Čistička AirFlairLivin '4 D 800 sa nesmie používať v priestoroch s výbušnými výparmi.
 

Model:
Interiérová plazmová čistička vzduchu AirFlairLivin '4 D 800

Náhradné príslušenstvo*:
Časticové filtre: PFG 2725
potrebné 2 ks / výmena cca po 4-12 týždňoch

HEPA filtre: HEF 3525
potrebné 2 ks / výmena cca po 12 týždňoch

Uhlíkové filtre: KF 3524
potrebné 2 ks / výmena cca po 4-24 týždňoch

*Náhradné príslušenstvo je potrebné pravidelne meniť v závislosti od intenzity prevádzky, časticový filter aj čistiť. Čistička môže byť v prevádzke napríklad aj 24 hod./denne napr. na jednotke intenzívnej starostlivosti v nemocnici, ale aj napr. 8 hodín v čakárni u lekára, preto je opotrebovanosť náhradného príslušenstva rôzna.

 

CENA od: 4 995 €

 • Interiérová plazmová čistička vzduchu O+F

 • Obrázok č. 1: Interiérová plazmová čistička vzduchu O+F. • Priebeh čistenia vzduchu
 • Obrázok č. 2: Piebeh čistenia vzduchu. • 4 D systém čistenia vzduchu pomocou 4 filtrov
 • Obrázok č. 3: 4 D systém čistenia vzduchu vďaka 4 typom filtrov. • meniteľné filtre do čističky vzduchu

 • Obrázok č. 4: Ukážky filtrov, ktoré je potrebné meniť - časticový filter, HEPA filter a uhlíkový filter. • Výsledky testov, ktoré podstúpila plazmová čistička vzduchu značky O+F

 • Obrázok č. 5: Výsledky testov, ktoré podstúpila plazmová čistička vzduchu značky O+F. • Výpočet výmen vzduchu pomocou plazmovej čističky vzduchu od značky O+F

 • Obrázok č. 6: Výpočet výmen vzduchu pomocou plazmovej čističky vzduchu od značky O+F.Hygienický test interiérovej plazmovej čističky vzduchu od značky O+F A-Line
 • Hygienický test
 • Výsledky testovania interiérovej plazmovej čističky vzduchu od značky O+F A-Line
 • Výsledky testovania interiérovej plazmovej čističky vzduchu od značky O+F A-Line