STROPNÉ DIGESTORY

Medzi skupinu Stropných digestorov od značky O+F A-Line zaraďujeme modely: AERO, AERO WALL, LUNA CIELO, PAX a SUN.

Všetky odsávače pár v tejto skupine môžu odsávať vzduch do exteriéru, môžu vzduch odsávať aj do interiéru - na recirkulačný režim s použitím uhlíkových filtrov, alebo môžu odsávať vzduch do interiéru - na recirkulačný režim s použitím plazmovej jednotky určenej obzvlášť pre nízkoenergetické domy a domy využívajúce rekuperačné systémy. . Práve vďaka nadčasovej plazmovej technológii takéto digestory vyčistia vzduch od všetkých nežiadúcich nečistôt.