NÁSTENNÉ DIGESTORY

Nástenné modely sa vyznačujú rôznym dizajnom. Všetky odsávače pár v skupine nástenných digestorov môžu odsávať vzduch do exteriéru, môžu vzduch filtrovať aj do interiéru, čiže pracujú na recirkulačný režim s použitím uhlíkových filtrov, alebo môžu recirkulovať vzduch za pomoci plazmovej jednotky určenej obzvlášť pre nízkoenergetické domy a domy využívajúce rekuperačné systémy. Práve vďaka nadčasovej plazmovej technológii takéto digestory vyčistia vzduch od všetkých nežiadúcich nečistôt. Patria sem tieto modely: