NÁSTENNÉ DIGESTORY

Všetky odsávače pár v skupine nástenných digestorov môžu odsávať vzduch do exteriéru, môžu vzduch odsávať aj do interiéru - na recirkulačný režim s použitím uhlíkových filtrov, alebo môžu odsávať vzduch do interiéru - na recirkulačný režim s použitím plazmovej jednotky určenej obzvlášť pre nízkoenergetické domy a domy využívajúce rekuperačné systémy. Práve vďaka nadčasovej plazmovej technológii takéto digestory vyčistia vzduch od všetkých nežiadúcich nečistôt. Patria sem tieto modely: